“Dalam menghadapi musuh, tak ada yang lebih mengena daripada senjata kasih sayang.”