Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat.” -Umar bin Khattab