Peranan Dwi Tunggal dalam Sejarah Keistimewaan Yogyakarta

oleh : Kisandraianto, S.Pd.