Kisi-kisi Ujian Sekolah T.P. 2021 - 2022

Ujian Sekolah T.P. 2021 – 2022

 1. Fikih
 2. Akidah Akhlak
 3. Tarikh
 4. Kemuhammadiyahan
 5. Bahasa Arab
 6. Al-Qur’an
 7. IPS
 8. Bahasa Jawa
 9. Penjaskes
 10. PKn
 11. Bahasa Indonesia
 12. IPA
 13. Matematika
 14. Bahasa Inggris